والاحضرت وليعهد وزير خزانه داری بريتانيا وروسايي اجرايی شركت های بزرگ این کشور را به حضور پذیرفتند

الخميس 1439/6/20 هـ الموافق 2018/03/08 م واس
  • Share on Google+

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليعهد، معاون رئيس شوراى وزيران و وزير دفاع ، امروز در لندن آقاى فيليپ هاموند وزير خزانه دارى بريتانيا وروسايي اجرايی شركت های بزرگ این کشور را به حضور پذيرفتند.
دراين ديدار روابط ميان عربستان سعودى و بريتانيا به ويژه در زمينه هاى اقتصادى و فرصت هاى توسعه آن در چارچوب چشم انداز سعودي 2030 مورد برسى قرارگرفت.
در اين ديدار جمعي از مسئولان دو کشور حضور داشتند.
// انتهاي پيام //
21:39 LOCAL TIME 18:39 GMT