محكوم كردن حمله به تاسيسات نفتى در "بقيق" و "خريص" وابسته به شركت آرامکو توسط نخست وزير لبنان

الأحد 1441/1/16 هـ الموافق 2019/09/15 م واس
  • Share on Google+

بيروت - 16 محرم 1441هـ، برابر با 15 سپتامبر 2019م - واس
آقاى سعد الحريرى نخست وزير لبنان حمله به تاسيسات نفتى در "بقيق" و "خريص" وابسته به شركت آرامکو سعودى را محكوم كرد، و آن را يک بحرانى خطرناک در منطقه توصيف کرد.
وى امروز در مصاحبه اى گفت: اين تجاوزگرى ها مسئوليت هاى بزرگى را بر دوش جامعه جهانى مى گذارد، تا با تمام ابزارهاى تجاوز و تروريسم كه کشورهاى عربى را فرا گرفته و ثبات منطقه را به خطر مى اندازد مقابله بكنند، تا منطقه دچار درگيرى و كشمک هاى بيشترى نشود.
وى افزود: ما در لبنان همبستگى کامل خود را با عربستان سعودى اعلام مى كنيم، و از همه برادران عرب مى خواهيم تا براى جلوگيرى از خطراتى كه همه ما را تهديد مى كند، و پيامدها و عواقب وخيم ترى به دنبال دارد، همبستگى خود را نشان دهند.
// انتهاى پيام //
16:02 LOCAL TIME 13:02 GMT
0015