ادامه اجراى پروژه آب آشاميدنى و محيط زيست در شهرستان "الخوخه" يمن، توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

دوشنبه 1441/10/2 برابر با 2020/05/25
  • Share on Google+

الخوخه - 02 شوال 1441هـ برابر با 25 مه 2020م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان در چهارچوب پروژه آب آشاميدنى و زيست محيطى جهت محافظت از جان خانواده ها در شهرستان "الخوخه"، واقع در استان "الحديده" يمن، به فعاليت هاى خود ادامه مى دهد.
در طى روزهاى 14 تا 20 از ماه مه 2020م، مقدار 337,000 ليتر آب آشاميدنى، و 393,000 ليتر آب بهداشتى به مخازن اين اردوگاه پمپاژ شده است، به اضافه جمع آورى زباله ها و ريختن آنها در مكان مخصوص جمع آورى آنها، سم پاشى اين اردوگاه انجام شده است.
اجرايى اين طرح ضمن مجموعه اى از پروژه هاى بشردوستانه كشورمان براى حفاظت از جان خانواده هاى يمنى و بهبود وضعيت معيشتى آنان در اين بحران كنونى است.
// انتهاى پيام //
17:03 LOCAL TIME 14:03 GMT
0010