ادامه ارائه خدمات درمانى در "جعده" با حمايت مرکز امداد رسانى ملك سلمان

الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
  • Share on Google+

حجه - 08 صفر 1442هـ برابر با 25 سپتامبر 2020م - واس
درمانگاه هاى مرکز امدادرسانى ملک سلمان در مركز الجعده و با مشارکت مؤسسه "توسعه پزشكى طيبه" به ارائه خدمات درمانى خود در استان حجه در يمن ادامه مى دهد.
در طى روزهاى 10 تا 16 ماه سپتامبر 2020م، به بخش مختلف درمانگاه ها چون: اورژانس 673 نفر، کلينيک باطنى 350 نفر، کلينيک بهداشت بارورى 81 نفر، کلينيک اپيدمى 303 نفر، گروه آگاهى و آموزش 1,123 نفر، کلينيک جراحى و پانسمان 113 نفر و بخش ارجاع پزشکى 11 نفر و بخش تغذیه درمانی 59 نفر مراجعه نمودند.
همچنين 548 نفر از خدمات بخش آزمايشى ، بخش خدمات پرستارى 640 و بخش انتقال خون سه نفر مراجعه نمودند و داروهاى به 1,620 نفر تجويز شد.
//انتهاى پيام//
20:43 LOCAL TIME 17:43 GMT
0018