امارات متحده عربى تلاش هاى شورشيان تروريست حوثى، براى هدف قرار دادن منطقه جنوبى كشورمان با پهپادهاى "بمب گذارى شده" را به شدت محکوم كرد

الأربعاء 1442/7/19 هـ الموافق 2021/03/03 م واس
  • Share on Google+

ابوظبى - 18 رجب 1442 هـ برابر با 2 مارس 2021 م - واس
امارات متحده عربى تلاش هاى شورشيان تروريست حوثى مورد حمايت ايران، براى هدف قرار دادن غيرنظاميان و تأسيسات غيرنظامى در منطقه جنوبى كشورمان با پهپادهاى "بمب گذارى شده" كه توسط نيروهاى حامى دولت مشروع رهگيرى و منهدم شده اند، را به شدت محکوم كرد.
وزارت امور خارجه و همکارى بين الملل امارات متحده عربى امروز در بيانيه اى تأكيد کرد که تداوم اين حملات در چند وقت اخير يک تشديد خطرناک است، و شواهد جديدى از تلاش هاى اين شورشيان تروريست براى تضعيف امنيت و ثبات در منطقه مى باشد.
امارات متحده عربى همبستگى کامل خود را با كشورمان در مورد اين حملات تروريستى تجديد کرد، و در کنار آن در يک خط در برابر هر تهديدى براى امنيت و ثبات آن ايستاده، و پشتيبانى خود را در تمام اقدامات كشورمان براى حفظ امنيت سرزمين ها و امنيت شهروندان و مقيمان خود ابراز مى دارد.
// انتهاى پيام //
14:34 LOCAL TIME 11:34 GMT
0011