ارائه خدمات درمانى به 1,410 نفر توسط مرکز بهداشتى جعده در يمن، با پشتيبانى مرکز امدادرسانى ملک سلمان

الأحد 1442/9/27 هـ الموافق 2021/05/09 م واس
  • Share on Google+

حجه 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مه 2021 م واس
مرکز بهداشتى جعده در بخش ميدى واقع در استان حجه يمن با پشتيبانى مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشر دوستانه ملک سلمان به ارائه خدمات درمانى به مراجعه کنندگان ادامه مى دهد.
در همين راستا در طى روزهاى 22 تا 28 ماه آوريل 2021 ميلادى بطور كلى 1,410 نفر به اين مرکز مراجعه کرده اند، که از اين 327 نفر از خدمات بخش اورژانس، 133 نفر از بخش داخلى، 70 نفر از بخش بارورى، 256 نفر از بخش بيمارى هاى همه گير، و 508 نفر از بخش فرهنگى و اطلاع رسانى و 116 نفر از بخش جراحى و پانسمان بهرمند شده اند.
همچنين 397 نفر به بخش آزمايشگاه، و يک نفر به بخش انتقال خون، 77 نفر به بخش اشعه، و 8 نفر به ارجاع پزشكى، و 5 نفر به بخش زايمان، و 805 نفر به بخش پرستارى مراجعه کرده و 905 نسخه دارو به بيماران تحويل داده شده است، و 6 مورد عمليات دفع زبالع انجام شده است.
--واس
13:04 LOCAL TIME 10:04 GMT
0005