وزارت امور خارجه فلسطین: در ميان بى توجهى سازمان هاى بين المللى رژيم اشغالگر صهيونيستى و شهرک نشینان يهودى جنايات خود را تشديد مى كنند

الاثنين 1442/12/16 هـ الموافق 2021/07/26 م واس
  • Share on Google+

رام الله 16 ذو الحجه 1442 هـ برابر با 26 ژوئيه 2021 م واس
وزارت امور خارجه و مهاجران فلسطین تأكید کرد که جنایات رژيم اشغالگر صهيونيستى و شهرک نشینان يهودى علیه فلسطینیان روزانه در میان بی توجهی بین المللی در حال تشديد است.
امروز وزارت امور خارجه فلسطين در بیانیه ای اعلام کرد که بولدوزرها و شهرک نشینان يهودى رژيم اشغالگر صهيونيستى علاوه بر تشدید حملات شهرک نشینان و سازمان های تروریستی علیه فلسطینيان، به اجرای تصمیمات رسمی اين رژيم برای سرقت بیشتر سرزمین های فلسطینی و اختصاص آن به نفع خود ادامه می دهد.
اين وزارتخانه با تأكيد بر اهميت شروع فورى كار كميته ى تحقيقات تشكيل شده از سوى شوراى حقوق بشر براى همگامى، مستندسازى و ارائه ى گزارش هاى رسمى در مورد اين تخلفات روزمره، جنايات مداوم رژيم اشغالگر صهيونيستى و شهرک نشینان يهودى را محكوم كرد و آنها را برای اتخاذ این گزارش ها در تحقیقاتی که به زودی توسط دادگاه کیفری بین المللی آغاز می شود، مورد استفاده قرار مى دهد.
--واس
16:09 LOCAL TIME 13:09 GMT
0015