885 نفر در اردوگاه وعلان استان حجه طى ماه سپتامبر از خدمات درمانگاه‌هاى مرکز امداد رسانى ملک سلمان بهره‌مند شدند

الجمعة 1443/3/9 هـ الموافق 2021/10/15 م واس
  • Share on Google+

حجه 09 ربيع الاول 1443 برابر با 15 اكتبر 2021م واس
885 نفر در اردوگاه وعلان تابع شهرستان حرض دراستان حجه طى ماه سپتامبر 2021م از خدمات درمانگاه‌هاى مرکز امداد رسانى ملک سلمان بهره‌مند شدند.
طى اين مدن 155 نفر به بخش اورژانس، 128 نفر به بخش بيمارى هاى گوارشى، 36 نفر به بخش اطلاعات پزشکى، 23 نفر به بخش بهداشت بارورى و زايمان، 112 نفر به بخش خدمات پرستارى مراجعه نموده، و 422 نفر نيز دارو دريافت کرده‌اند.
همچنين 9 برنامه‌ى از بين بردن زباله‌ها در اين اردوگاه انجام شده است.
--واس
14:07 LOCAL TIME 11:07 GMT
0004