با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان.. مرکز درمانى جعده طى يک هفته به 6.448 نفر خدمات رسانى کرد

الأحد 1443/3/11 هـ الموافق 2021/10/17 م واس
  • Share on Google+

حجه 11 ربيع الاول 1443هـ برابر با 17 اكتبر 2021م واس
مرکز درمانى جعده واقع در بخش ميدي استان حجه‌ى يمن طى ماه سپتامبر 2021 ميلادى با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان به 6.448 نفر خدمات رسانى کرده است.
طى اين مدت 1.980 نفر به بخش اورژانس، 1.089 نفر به بخش گوارش و بيمارى‌هاى داخلى، 445 نفر به بخش بهداشت توليد و زايمان، 1.297 به بخش مبتلايان به بيمارى‌هاى واگيردار، 1.458 نفر به بخش اطلاعات پزشکى، 215 نفر به بخش پانسمان، 1.566 نفر به آزمايشگاه، 608 نفر به بخش راديولوژى، 2.172 نفر به بخش پرستارى، 45 نفر به بخش حولات پزشکى، 34 نفر به بخش زايمان مراجعه کرده‌اند و براى 6.448 نفر دارو تجويز شده است و 16 برنامه‌ى از بين بردن زباله‌ها نيز اجرا شده است.
--واس
19:10 LOCAL TIME 16:10 GMT
0020