رياست حرمين شريفين کارايى و ظرفيت عملياتى مسجدالحرام را افزايش داد

الثلاثاء 1443/3/13 هـ الموافق 2021/10/19 م واس
  • Share on Google+

مكه مكرمه 13 ربيع الاول 1443 هـ برابر با 19 اكتبر 2021 م واس
رياست عمومى امور مسجدالحرام و مسجدنبوى آمادگى سيستم خدمات فنى و عملياتى ارائه شده به زائران مسجدالحرام و آمادگى کامل نيروهاى انسانى براى خدمت به زائران مسجدالحرام را افزايش داده است.
مهندس سلطان القرشى معاون رياست عمومى در امور فنى، عملياتى، نگهدارى و مديريت تأسيسات، تأكيد کرد که رياست عمومى کارايى و ظرفيت عملياتى مسجدالحرام، از جمله عناصر و سيستم هاى الکتريکى و مکانيکى را با ايجاد فضاهايى براى نمازها و طواف، افزايش داده است، و همچنين براى اطمينان از کيفيت محيط عبادى براى زائران مسجدالحرام با ارائه ى يک سيستم يکپارچه از برنامه ها و ابتکارات و رويه ها، براى اجراى آنها تلاش مى كند.
وى اظهار داشت که اين اداره قدرت تهويه مطبوع در مسجدالحرام را بالا برده و تمام واحدهاى آن (AHU) را به کار گرفته است، و همچنين براى مرطوب كردن هوا در محوطه هاى مسجدالحرام، از فناورى (خنک كردن هوا با پانكه هاى آب فشان) استفاده کرده است، و تمام سرويس هاى بهداشتى و وضوخانه ها را پس از لغو استفاده از فاصله گذارى اجتماعى و پس از اطمينان از آمادگى و عملکرد آنها دوباره مورد استفاده قرار داده است، علاوه بر افزايش ظرفيت خنک کنندگى سيستم آب زمزم، با استفاده از کليه ى مكان هاى نوشيدن آب زمزم در بخش توسعه ى دوم سعودى.
--واس
16:24 LOCAL TIME 13:24 GMT
0011