دیدار آل جابر با تیم اعزامی سازمان بین المللی مهاجرت به یمن

الثلاثاء 1443/3/13 هـ الموافق 2021/10/19 م واس
  • Share on Google+

ریاض 13 ربیع الاول 1443 ه ق برابر با 19 اکتبر 2021 م
استاد محمد سعید آل جابر، سرپرست برنامه سعودی توسعه و آبادانی یمن امروز در ریاض با یک تیم اعزامی سازمان بین المللی مهاجرت شامل خانم کریستینا روتنشتاینر، رئیس بعثه سازمان در یمن، آقای فراس بدیری، مسئول ارشد هماهنگی سازمان، فوزی الزیود، مدیر دفتر سازمان در عربستان سعودی و برخی از دیگر کارشناسان دیدار کرد.
در ابتدای این دیدار برنامه سعودی توسعه و آبادانی یمن و پروژه ها و طرحهای تابع آن معرفی شد، که شامل 204 پروژه و طرح مختلف در استانهای یمن در 7 بخش آموزش، بهداشت و آب، ترابری، کشاورزی و ماهیگیری، توانمندسازی نهادهای دولتی و برنامه های عمرانی است.
پروژه های بخش آموزش به 41 پروژه، بخش بهداشت 22 پروژه در بیمارستانها و مراکز درمانی، 36 پروژه در بخش ترابری در فرودگاهها و جاده ها، 18 پروژه در بخش کشاورزی، 26 پروژه در بخش انرژی، 17 پروژه در بخش توانمندسازی نهادهای دولتی و32 پروژه در بخش آب و فاضلاب می رسد.
خانم روتنشتاینر و آقای بدیری در این دیدار از پروژه ها و برنامه های اجرا شده توسط برنامه سعودی ابراز خرسندی کرده، بر آمادگی سازمان برای همکاری در زمینه پروژه های مربوط به پناهجویان و آوارگان تاکید کردند.
- - واس - -
19:49 LOCAL TIME 16:49 GMT
0017