با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان.. مرکز درمانى جعده طى يک هفته به 1,595 نفر خدمات رسانى کرد

السبت 1443/3/17 هـ الموافق 2021/10/23 م واس
  • Share on Google+

حجه 17 ربيع الاول 1443هـ برابر با 23 اكتبر 2021م واس
مرکز درمانى جعده واقع در بخش ميدي استان حجه‌ى يمن طى روزهاى 7 تا 13 اكتبر 2021 ميلادى با حمايت مرکز امداد رسانى ملک سلمان به 1,595 نفر خدمات رسانى کرده است.
طى اين مدت 448 نفر به بخش اورژانس، 308 نفر به بخش گوارش و بيمارى‌هاى داخلى، 108 نفر به بخش بهداشت توليد و زايمان، 312 به بخش مبتلايان به بيمارى‌هاى واگيردار، 511 نفر به بخش اطلاعات پزشکى، 82 نفر به بخش پانسمان، 337 نفر به بخش تغذيه درمانى، 559 نفر به آزمايشگاه، 176 نفر به بخش راديولوژى، 870 نفر به بخش پرستارى، 9 نفر به بخش حولات پزشکى، 11 نفر به بخش زايمان و 8 نفر از خدمات بخش انتقال خون مراجعه کرده‌اند و براى 1.595 نفر دارو تجويز شده است و 2 برنامه‌ى از بين بردن زباله‌ها نيز اجرا شده است.
--واس
15:35 LOCAL TIME 12:35 GMT
0007