مدير برنامه ى جهانى غذا از نقش كشورمان به نمايندگى از مرکز امدادرسانى ملک سلمان در ارائه ى کمک به ميليون ها نفر در سراسر جهان تمجيد کرد

الثلاثاء 1443/3/20 هـ الموافق 2021/10/26 م واس
  • Share on Google+

رياض 20 ربيع الاول 1443 هـ برابر با 26 اكتبر 2021 م واس
آقاى ديويد بيزلى مدير اجرايى برنامه ى جهانى غذا، از نقش كشورمان به نمايندگى از مرکز امدادرسانى ملک سلمان در ارائه ى کمک به ميليون ها نفر در سراسر جهان تمجيد کرد، وى تصريح كرد که اين نشان دهنده تمايل اين برنامه براى همکارى با عربستان سعودى در راستاى کمک هاى بيشتر به افراد نيازمند مى باشد، به ويژه پس از بيمارى همه گير کرونا (کوويد-19) که منجر به وخامت وضعيت زندگى بسياري از مردم شده است.
اين تصريح در بيانيه اى مطبوعاتى در جريان بازديد امروز وى از مقر مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان بيان شد، تا با بهره گيرى از تجارب و نقاط قوت از طريق يک استراتژى مؤثر و جامع تر ميان اين دو مؤسسه در منطقه و سراسر جهان اين فعاليت ها انجام شود.
مدير اجرايى برنامه ى جهانى غذا با ابراز تأسف از اين که دسترسى به کمک‌هاى بشردوستانه در بسيارى از کشورهاى جهان به مشكل برخورد مى كند، و بسيارى از افراد در نتيجه ى آن آسيب مى ‌بينند، ابراز اميدوارى کرد که همگان بدون هيچ مانعى به مردم آسيب ‌ديده دسترسى داشته باشند.
--واس
14:38 LOCAL TIME 11:38 GMT
0013