مشارکت وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیک عربستان در فعالیت‌های مجمع جهانی حمل و نقل

سهشنبه 1443/10/23 برابر با 2022/05/24
  • Share on Google+

ریاض 23 شوال 1443هـ برابر با 24 مه 2022م واس
وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیک کشورمان، در مجمع جهانی حمل و نقل که در شهر لایپزیگ آلمان از 18 تا 20 می 2022 با مشارکت وزرای حمل و نقل جهانی، نمایندگان بخش حمل و نقل دولت‌ها و روسای شرکت‌های حمل و نقل برگزار شد، شرکت کرد.
دکتر منصور الترکی معاون برنامه ریزی و توسعه که ریاست هیأت کشورمان در این مجمع را بر عهده دارد در جلسات این مجمع مشارکت کرد.
در این مجمع موضوعات مرتبط با ایمنی، پایداری زیست محیطی، فناوری‌های مدرن، تاثیرات کرونا بر بخش حمل و نقل و نقش دولت‌ها در حمایت از این حوزه و سیاستگذاری‌های مناسب برای توسعه این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزارت حمل و نقل و لجستیک کشورمان در خلال این مجمع رویکردهای خود در اتخاذ فناوری‌های مدرن، پایداری و ایمنی زیست محیطی، و نقش دولت در توسعه سیاست‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی و مدیریت مناسب حمل و نقل و خدمات لجستیک در همسویی با اهداف استراتژی ملی حمل و نقل و لجستیک را تشریح کرد.
--واس
16:15 LOCAL TIME 13:15 GMT
0011