ديدار «دكتر الربيعه» با وزير ادغام اجتماعى در لهستان

چهار شنبه 1444/1/12 برابر با 2022/08/10
  • Share on Google+

ورشو 12 محرم 1444 هـ برابر با 10 اوت 2022 م واس
دکتر عبدالله بن عبدالعزيز الربيعه مشاور دربار سلطنتى و سرپرست عمومى مرکز امدادرسانى و کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز در ورشو، پايتخت جمهورى لهستان، با خانم شزيگاى آگنيسکا وزير ادغام اجتماعى لهستان و با حضور استاد سعد بن صالح الصالح، سفير خادم حرمين شريفين در جمهورى لهستان ديدار کرد.
در اين ديدار دو طرف درباره موضوعات مورد علاقه مشترک در زمينه امور بشردوستانه گفت وگو کردند.
خانم استچيگاى صميمانه از كشورمان براى کمک هاى فورى پزشکى و اسكان دهى که از طريق مرکز امدادرسانى ملک سلمان براى پناهندگان از اوکراين به لهستان و کشورهاى همسايه ارائه شده، تشکر و قدردانى کرد و آرزوى خود را براى توسعه همکارى بين کشورش و عربستان سعودى در زمينه هاى بشردوستانه و امدادى ابراز کرد.
--واس
16:24 LOCAL TIME 13:24 GMT
0013