توزيع بيش از 42 تُن سبد غذايى در شهرستان شمايتين توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

چهار شنبه 1444/1/12 برابر با 2022/08/10
  • Share on Google+

تعز 12 محرم 1444 هـ برابر با 10 اوت 2022 م واس
مرکز امدادرسانى و کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز 42 تُن و 800 کيلوگرم سبد غذايى ميان 2.400 نفر از افراد نيازمندان را در شهرستان شمايتين استان تعز توزيع کرد.
اين فعاليت بخشى از پروژه ى حمايت از امنيت غذايى 2021 - 2022 است که اين مرکز در حال اجراى آن در يمن است و هدف آن توزيع بيش از 192,000 سبد غذايى با وزن بيش از 20,000 تن براى خانواده هاى نيازمند و آسيب ديده در 15 استان يمن است.
--واس
17:07 LOCAL TIME 14:07 GMT
0016