مرکز امداد رسانی ملک سلمان کارگاهی در شهر عدن پیرامون حمایت از پیشه‌های کشاورزی، دامداری و صیادی برگزار کرد

پنج شنبه 1444/1/13 برابر با 2022/08/11
  • Share on Google+

عدن ریاض 13 محرم ۱۴۴۴ هـ‌ برابر با 11 اوت ۲۰۲۲م واس
مرکز امداد رسانی ملک سلمان همزمان با بحران انسانی ناشی از انتشار ویروس کرونا و با همکاری سازمان جهانی غذا «فاو» و با هماهنگی وزارت کشاورزی و صیادی یمن کارگاهی برای حمایت از پیشه‌های کشاورزی، دامداری و صیادی برگزار کرد.
۳۰ نفر از ۱۴ بخش از استان‌های ابین، جوف، حدیده و مهره به‌هدف حمایت از ۳۴.۵۰۰ خانواده به تعداد افراد ۲۴۱.۵۵۰ نفر که منبع معیشت آن‌ها پیشه‌های کشاورزی، دامداری و صیادی است در این کارگاه شرکت می‌کنند تا راه‌های حمایت از کشاورزان، دامداران و صیادان را برای تأمین نیازهای غذایی خانگی و فروش در بازارهای داخلی را مورد بررسی قرار دهند.
این پروژه در چارچوب برنامه‌های مرکز امداد رسانی ملک سلمان برای حمایت از جامعه‌ی یمن از طریق برنامه‌های کشاورزی، دامداری و صیادی است.
--واس
14:46 LOCAL TIME 11:46 GMT
0009