نامه ائتلاف یمنی رصد نقض حقوق بشر به کمیسر عالی حقوق بشر

چهار شنبه 1438/12/22 برابر با 2017/09/13
  • Share on Google+

ژنو - 22 ذى الحجه 1438هـ، برابر با 13 سپتامبر 2017 م - واس
ائتلاف یمنی رصد نقض حقوق بشر با ارسال نامه ای به کمیسر عالی حقوق بشر از موضع کمیساریای عالی حقوق بشر و اصرار آن جهت تشکیل کمیته بین المللی تحقیق در رابطه با نقض حقوق بشر در یمن ابراز تعجب نمود.
همچنین ائتلاف یمنی رصد نقض حقوق بشر نادیده گرفته شدن موضع جامعه مدنی یمن برای تشکیل کمیته بین المللی تحقیق در خصوص نقض حقوق بشر در یمن را تعجب برانگیز، عنوان کرد.
75 نهاد و سازمان محلی و بین المللی یمنی که در زمینه تقویت و حمایت حقوق بشر فعالیت دارند، کلیه انواع تخطی و نقض حقوق بشر در یمن را از آغاز بحران تا کنون رصد و مستند سازی نموده اند.
در این نامه، توجه و اهتمام نهادهای جامعه مدنی یمن و امضای بیانیه ای حمایت از کمیته ملی تحقیق یمن و مستند سازی تخطی های صورت گرفته در این کشور از سوی گروه های مختلف، دادخواهی و عدالت برای قربانیان خوانده شده و گفته شده است که ائتلاف یمنی برای همکاری با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در یمن آماده بوده و تمامی مدارک و گزارش های تهیه شده در مورد نقض های قوانین بین المللی انسانی را در اختیار آن قرار خواهد داد.
در این نامه ائتلاف یمنی از کمیساریای عالی حقوق بشر خواهان شنیدن مطالب این نهاد و توجه به خواسته های تمامی سازمان های جامعه مدنی یمن به صورت یکسان شد، زیرا تمامی این سازمان ها مبین آرزوهای قربانیان و مدافع حقوق انسانی آنها می باشند.
همچنین ائتلاف یمنی رصد نقض حقوق بشر در یمن خواهان دیدار با کمیسر عالی حقوق بشر شد تا موضعگیری و مطالب جامعه مدنی یمن را در خصوص استمرار حمایت شورا و کمیساریا از کمیته ملی تحقیق یمن، ایلاغ نماید.
// انتهای پیام //
11:27 LOCAL TIME 08:27 GMT