وزرای خارجه کشورهای عربی خواستار وحدت عربی و جهانی برای مبارزه با تروریسم شدند

چهار شنبه 1438/12/22 برابر با 2017/09/13
  • Share on Google+

قاهره - 22 ذوالحجه 1438، برابر با 13 سپتامبر 2017
وزرای خارجه کشورهای عربی بر ضرورت وحدت عربی و جهانی برای مبارزه با تروریسم تاکید کرده، خواستار طراحی یک استراتژی کامل و فراگیر برای غلبه بر افراط گرایی شدند.
این مطلب در سخنرانی های آنان در جلسه افتتاحیه یکصد و چهل و هشتمین دوره مجلس اتحادیه عرب مطرح شد.
آقای احمد ابوالغیط، دبیر کل اتحادیه در سخنرانی خود تاکید کرد که در شرایط سخت و بحرانی فعلی نباید تسلیم ناامیدی شد، و چالش ها و سختی ها نباید چشمها را از دیدن بارقه های امید از این سو و آن سوی جهان عرب منحرف سازد.
وی اظهار داشت: غلبه بر گروهک تروریستی داعش آغاز بازپس گیری وطن برای مردم عراق است، و مردم این کشور پس از موفقیت در امتحان آزادسازی، در امتحان تحول نیز موفق خواهند شد.
آقای ابوالغیط گفت: اتحادیه عرب نماینده نظام عربی است که بر اساس قواعد و پایه هایی محکم بنا شده، و از جمله مهمترین اصول آن عدم دخالت در امور داخلی و احترام به سیادت کشورهاست، و زمانی که این قواعد مورد توجه قرار گیرند، منظومه کشورهای عربی شکوفا شده و پیشرفت خواهد کرد.
// انتهای پیام //
14:40 LOCAL TIME 11:40 GMT