وصول بيش از "347" هزار حاجي به مدينه منوره

پنج شنبه 1438/12/23 برابر با 2017/09/14
  • Share on Google+

مدينه منوره - 23 ذى الحجه 1438هـ، برابر با 14 سپتامبر 2017م - واس
بر اساس آمار روزانه موسسه الادلاء در مدينه منوره، تعداد حجاجى که پس انجام مناسک حج امسال "1438هـ" از مكه مكرمه وارد مدينه منوره شده اند، به "347916" حاجي رسيد.
طبق گزارش بخش آمار موسسه الادلاء، ديروز 40 هزار و 181 حاجي وارد شهر مدينه منوره شدند، و به تعداد 28 هزار 899 حاجي اين شهر را به مقصد کشورهاي شان ترک نمودند.
تعداد کل حجاجي که تا ديروز مدينه را ترک نموده اند به 165 هزار و 540 حاجي رسيد، و هم اکنون بيش 182 هزار حاجي در مدينه منوره حضور دارند.
// انتهاى پيام //
11:41 LOCAL TIME 08:41 GMT