وزیر امور قدس: سکوت در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی باعث شده است آنان خود را فراتر از قانون تصور کنند

جمعه 1439/2/21 برابر با 2017/11/10
  • Share on Google+

فلسطین اشغالی - 21 صفر 1439هـ، برابر با 10 نوامبر 2017م - واس
وزیر امور قدس تاکید کرد که سکوت در مقابل سیاستهای خصمانه و مجرمانه رژیم صهیونیستی باعث ادامه این سیاستها در شهرک سازی، یهودی سازی قدس و از بین بردن آثار تاریخی بیت المقدس شده است.
عدنان الحسینی در سخنان خود هشدار داده است که سکوت جامعه جهانی در مقابل این جنایات باعث شده است رژیم صهیونیستی خود را فراتر از قانون تصور کند، و یادآور شده که راه حل خروج از این مشکل پایان دادن به مصونیت این رژیم از نظر سیاسی و دیپلماتیک و مجبور ساختن آن به اجرای قوانین بین المللی است.
// انتهای پیام //
17:46 LOCAL TIME 14:46 GMT