یک مقام دولت یمن خواهان رسیدگی به آوارگانی شد که در نتیجه جنگ های اخیر کودتاچیان متضرر شده اند

پنج شنبه 1439/3/19 برابر با 2017/12/07
  • Share on Google+

عدن - 19 ربیع الاول 1439، برابر با 7 دسامبر 2017 - واس
عبدالرقیب فتح وزیر اداره محلی و رئیس کمیته عالی امداد در یمن، از هماهنگ کننده ی کمک های انسان دوستانه سازمان ملل در یمن خواهان رسیدگی به متضرران در مناطق جنگ زده شد.
وی هماهنگ کننده ی امور انسانی سازمان ملل را به ارسال تیم های میدانی به اماکن درگیری دعوت نموده خاطر نشان کرد که اهالی این مناطق نسبت به هر وقت دیگر به تلاش های مزید تیم های امداد رسان نیازمند هستند.
اين مقام يمنی باری دیگر از جامعه بین المللی درخواست کرد تا با اِعمال فشار بر کودتاچیان زمینه ارسال و رساندن کمک های امدادی به مناطق بحرانی را فراهم نموده و از دخالت عناصر کودتاچی در امور سازمان های امدادی جلوگیری کند.
// انتهای پیام //
19:23 LOCAL TIME 16:23 GMT