دولت کانادا رژیم ایران را به احترام به حقوق ملت در برگزاری تظاهرات دعوت کرد

چهار شنبه 1439/4/16 برابر با 2018/01/03
  • Share on Google+

اوتاوا - 16 ربیع الآخر 1439هـ، برابر با 03 ژانویه 2018م - واس
دولت کانادا از رژیم ایران درخواست کرد به حقوق دمکراتیک مردم در برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز احترام بگذارد.
وزارت خارجه کانادا همچنین از اقدام ملت ایران در برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز و استفاده از حقوق مشروع خود تمجید کرد.
دولت کانادا بر پشتیبانی خود از حقوق مشروع ملت ایران از جمله آزادی بیان تاکید کرده است.
// انتهای پیام //
15:32 LOCAL TIME 12:32 GMT