شركت كنندگان قيام های مردمی در ایران جوانان اند

چهار شنبه 1439/4/16 برابر با 2018/01/03
  • Share on Google+

تهران - 16 ربیع الثانى 1439هـ، برابر با 03 ژانویه 2018 - واس
عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، شرکت کنندگان قیام های خود جوش مردمی در ایران را که برای ششمین روز متوالی همچنان ادامه دارد، قشر جوان ملت ایران عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری بحرین، آقای رمضان زاده در توئیتر خود نوشت " این ها قشر جوان ملت ایران هستند که از بیکاری، فقر و تبعیض و نگران از آینده خسته شده اند.
// انتهای پیام //
16:41 LOCAL TIME 13:41 GMT