سفیر جدید خادم حرمین شریفین در لبنان استوارنامه خود را تقدیم رئیس جمهوری این کشور کرد

چهار شنبه 1439/4/16 برابر با 2018/01/03
  • Share on Google+

بیروت - 16 ربیع الثانى 1439هـ، برابر با 03 ژانویه 2018 - واس
ولید الیعقوب سفیر جدید خادم حرمین شریفین در لبنان امروز درکاخ ریاست جمهوری در بعبدا هنگام دیدار با میشال عون رئیس جمهوری لبنان استوارنامه خود را به ایشان تقدیم کرد.
الیعقوب در این دیدار سلام های خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز را به رئیس جمهوری لبنان، ابلاغ نموده بر اهمیت تلاش جهت تحکیم هرچه بیشتر روابط موجود میان دو کشور تاکید نمود.
// انتهای پیام //
18:34 LOCAL TIME 15:34 GMT