گزارش اقتصادی و توسعه ای کشورمان از سوی شوراى امور اقتصادى و توسعه بررسی شد

چهار شنبه 1439/5/28 برابر با 2018/02/14
  • Share on Google+

رياض - 28 جمادی الاول 1439هـ، برابر با 14 فوریه 2018 - واس
نشست شورای امور اقتصادی و توسعه، بعد از ظهر دیروز سه شنبه در کاخ الیمامه در شهر ریاض برگزار گردید.
در این نشست شماری از موضوعات اقتصادی و توسعه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از جمله موضوعاتی که طی نشست دیروز شورای امور اقتصادی و توسعه مورد بحث قرار گرفت، گزارش اقتصادی و توسعه ای کشورمان طی مدت زمان ربع چهارم سال گذشته بود که از سوی وزارت اقتصاد و برنامه ریزی ارائه گردید.
در این گزارش، شاخص های اقتصاد ملی و بین المللی، پیشرفت های اساسی اقتصاد کلی، تولیدات ناخالص، عملکرد نقدینگی و مالی، و شاخص های بازارهای محلی و بین المللی، بازارهای انرژی، بازارکار و مهمترین پیشبینی های اقتصادی در آینده، مورد بحث قرار گرفته بود.
شورای امور اقتصادی و توسعه پس از بررسی موضوعات مختلف اقصادی، توصیه های لازم را در خصوص آنها اتخاذ نمود.
// انتهای پیام //
18:14 LOCAL TIME 15:14 GMT