ادامه توزيع کمکهاى انسان دوستانه در غوطه شرقي توسط مرکز امداد ملک سلمان

پنج شنبه 1439/6/20 برابر با 2018/03/08
  • Share on Google+

غوطه شرقي - 20 جمادي الآخرة 1439هـ، برابر با 08 مارس 2018م - واس
مرکز امداد ملک سلمان در ادامه فعاليت هاي انسان دوستانه خود ديروز 500 سبد غذايي و 4000 پرس غذا را در شهر غوطه شرقى سوريه ارسال کرد.
اين کمک به دستور خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبدالعزيز، و وليعهدشان وبا هدف رسيدگى به وضعيت برادران سورى انجام شده است.
// انتهاى پيام //
15:05 LOCAL TIME 12:05 GMT