امير منطقه رياض سفير مالت را به حضور پذيرفت

چهار شنبه 1439/7/4 برابر با 2018/03/21
  • Share on Google+

رياض - 04 رجب 1439هـ، برابر 21 مارس 2018م - واس
شاهزاده فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقه رياض امروز در دفتر خود در كاخ الحكم, آقاى ريموند سارسرو سفير مالت در رياض را به حضور پذيرفت.
طرفين در اين ديدار موضوعات مورد توجه مشترك دو كشور را مورد بررسى قرار دادند.
// انتهاى پيام //
19:45 LOCAL TIME 16:45 GMT