برگزاری جلسات کمیته اسلامی امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در جده

چهار شنبه 1439/7/4 برابر با 2018/03/21
  • Share on Google+

ریاض - 04 رجب 1439هـ، برابر با 21 مارس 2018م - واس
چهل و یکمین دوره جلسات کمیته اسلامی امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با هدف آماده سازی برای چهل و پنجمین دوره مجلس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی امروز در جده برگزار شد.
در این جلسات برنامه کاری کمیته شامل گزارش هایی در مورد امور اقتصادی، دانش و فناوری، گفتمان و ارتباط و مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی تصویب گردید.
همچنین اتحادیه ورزشی همبستگی اسلامی گزارشی در مورد فعالیتهای خود در دوره گذشته و تصمیمات مورد نیاز برای دوره جدید مجلس وزرای خارجه ارائه نمود.
// انتهای پیام //
20:19 LOCAL TIME 17:19 GMT