توزيع 3500 كارتن خرما در استان تعز يمن توسط مركز امداد ملک سلمان

روز شنبه 1439/8/5 برابر با 2018/04/21
  • Share on Google+

تعز - 05 شعبان 1439هـ برابر با 21 آوريل 2018م - واس
مرکز امدادى ملک سلمان 3500 كارتن خرما را ميان 21000 نفر در مركز المخا در استان تعز يمن توزيع کرد.
اين كمك بخشي از 1000تن که براي توزيع در ميان نيازمندان در اين استان، اختصاص داده شده است.
اين کمک ها به دستور خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبدالعزيز و وليعهد شان براي رسيدگي به نيازمندان يمن و استمرار رويکرد خيّر ملت و دولت سعودي و رهبري آن، صورت مي گيرد.
// انتهاى پيام //
18:12 LOCAL TIME 15:12 GMT