دولت فلسطین رژیم اشغالگر صهیونیستی را مسئول کشتار شهروندان فلسطینی دانست

روز شنبه 1439/8/5 برابر با 2018/04/21
  • Share on Google+

جباليا - 05 شعبان 1439 هـ، برابر با 21 آوریل 2018 م - واس
دولت خودگردان فلسطین، امروز تجاوزهای وحشیانه نظامیان رژیم اشغالگر علیه شهروندان فلسطینی در نوار غزه و کرانه غربی را که منجر به شهادت و مجروح شدن ده ها تن گردید، به شدت محکوم کرد.
همچنین نهاد ریاست دولت خود گردان فلسطین، نوشتن شعارهای تبعیض آمیز و قطع درختان و ایجاد هراس در میان شهروندان فلسطینی توسط نظامیان صهیونیستی را محکوم نمود.
دولت خود گردان فلسطین مسئولیت استمرار تجاوز نظامیان صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی و حمایت از تجاوزهای تروریستی شهرک نشینان یهودی در سرزمین های فلسطینی را بر دوش رژیم صهیونیستی انداخته، جامعه بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل را به حمایت از ملت بی دفاع فلسطین و اِعمال فشار بر رژیم صهیونیستی فراخواند.
// انتهای پیام //
18:12 LOCAL TIME 15:12 GMT