امضای تفاهم نامه همکاری میان خبرگزاری سعودی و خبرگزاری پرنسا لاتينای کوبا

دوشنبه 1439/8/28 برابر با 2018/05/14
  • Share on Google+

ریاض - 28 شعبان 1439هـ، برابر با 14 مه 2018م - واس

استاد عبدالله بن فهد الحسين، رئیس خبرگزاری سعودی و آقای لویس انریکه گونزالز، مدیر کل خبرگزاری پرنسا لاتینای کوبا امروز تفاهم نامه ای برای همکاری و تبادل اخبار امضا کردند.

این تفاهم نامه با هدف تقویت همکاری میان دو خبرگزاری و تبادل رسانه ای با حضور استاد احمد بن ابراهیم العوض، نایب رئیس واس، استاد علی بن هجاد الزهرانی، مدیر کل تحریریه، و سردبیر خبرگزاری پرنسا لاتینا امضا گردید.

پس از آن آقای گونزالز از بخشهای مختلف واس بازدید کرده، با فعالیتها و تجهیزات خبرگزاری رسمی کشورمان آشنا شد.

مسئولین واس توضیحات مفصلی در مورد نحوه فعالیت خبرگزاری و بخشهای مختلف آن به هیئت بازدید کننده ارائه نمودند.

// انتهای پیام //

22:07 LOCAL TIME 19:07 GMT

0036