ديدار امير منطقه رياض با سفير صربستان در كشورمان

چهار شنبه 1440/2/1 برابر با 2018/10/10
  • Share on Google+

رياض - 01 صفر 1440هـ برابر با 10 اكتبر 2018م - واس

شاهزاده فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقه رياض امروز در دفتر خود در كاخ الحكم با آقاى محمد حمدى يوسف سفير صربستان در كشورمان ديدار كرد.

طرفين در اين ديدار تعدادى از موضوعات مورد توجه مشترك را مورد بررسى قرار داند.

// انتهاى پيام //

16:58 LOCAL TIME 13:58 GMT

0018