تنظیم یک سفر تفریحی جدید از سوی مرکز امداد ملک سلمان برای کودک سربازان نجات یافته یمنی

دوشنبه 1440/2/13 برابر با 2018/10/22
  • Share on Google+

مأرب - 13 صفر 1440 هـ، برابر با 22 اكتبر 2018 م - واس
مرکز امداد ملک سلمان در چارچوب برنامه بازپروری کودک سربازان نجات یافته یمنی، برای 27 کودک سرباز جدید در پارک عمومی مأرب یک سفر تفریحی تنظیم نمود.
عبدالرحمن القباطی مدیر پروژۀ بازپروری کودک سربازان نجات یافته از چنگال حوثی ها، بیان داشت که این سفر تفریحی در چارچوب برنامه هایی این پروژه جهت توانبخشی روانی و اجتماعی این کودکان، انجامی می گیرد.
القباطی اضافه کرد که این سفر تفریحی ضمن دورۀ نخست مرحلۀ هفتم وهشتم که از سوی مرکز امداد ملک سلمان راه اندازی شده است، اجرا و طی این دو مرحله؛ 80 کودک متأثر از جنگ بازپروری می شوند.
وی خاطر نشان کرد که کودک سربازان نجات یافته هنگام وجود اجباری شان در صفوف حوثی ها از فضای کودکانه محروم بودند، و اجرای این سفرهای تفریحی به عنوان گامی در راستای بازپروری و رهایی آنان از تاثیرات روانی که در میدانهای جنگ به آنها وارد شده است، مهم به نظر می رسد.
شایان ذکر است که تا کنون 241 کودک سرباز یمنی از این پروژه که از سوی مرکز امداد ملک سلمان حمایت مالی می شود، بهره مند شده اند.
// انتهای پیام //
12:06 LOCAL TIME 09:06 GMT
0010