توزيع کمک هاى مرکز امداد ملک سلمان در ميان دانشجويان سورى در استان عكار

یکشنبه 1440/4/9 برابر با 2018/12/16
  • Share on Google+

عكار - 09 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م - واس
مرکز امداد ملک سلمان، امروزکمک هاي انسان دوستانه خود را ميان دانشجويان سورى در استان عكار توزيع کرد.
اين کمک كه شامل1871 کيف مدرسى و 285 لباس زمستانى بود، در ميان دانشجويان سورى مدرسه هاى عيدمون، حكر الحوشب، خربه داود، تل حياه، رفيق الحريرى، عكار ومشحه دراستان عكار توزيع گرديد.
اين کمک ها در چارچوب کمک هاي مستمر مرکز امداد ملک سلمان براي رسيدگي به نيازهاي پناهندگان سورى صورت مي گيرد.
//انتهاى پيام/
19:23 LOCAL TIME 16:23 GMT
0026