تسليت والاحضرت وليعهد براى درگذشت سر اسقف سابق مسيحيان ماروني لبنان

دوشنبه 1440/9/8 برابر با 2019/05/13
  • Share on Google+

جده - 08 رمضان 1440هـ برابر با 13 مه 2019م - واس
شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليعهد، معاون رئيس شوراى وزيران و وزير دفاع، در پيامى به ژنرال ميشل سليمان، رئيس جمهور لبنان، درگذشت کاردينال مار نصر الله پطرس صفير سر اسقف سابق مسيحيان ماروني لبنان را به وى تسليت گفت.
در نامه تسليت والاحضرت وليعهد به رئيس جمهور لبنان آمده است: « خبر درگذشت کاردينال مار نصر الله پطرس صفير را دريافت نمودم، در گذشت فقيد را از جانب خودم به شما و خانواده مرحوم تسليت عرض مى كنم».
// انتهاى پيام //
13:47 LOCAL TIME 10:47 GMT
0007