استقبال خادم حرمين شريفين از دبير كل شوراى همكارى عرب

دوشنبه 1440/9/8 برابر با 2019/05/13
  • Share on Google+

جده - 08 رمضان 1440 هـ برابر با 13 مه 2019 م - واس
خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - امروز در قصر سلام در جده از دكتر عبداللطيف بن راشد الزيانى دبير كل شوراى همكارى عرب استقبال كرد، در اين ديدار دكتر الزيانى فرا رسيدن ماه مبارک رمضان را به خادم حرمين شريفين تبريک گفت.
خادم حرمين شريفين از تبريک گفت دبير كل شوراى همكارى عرب تشكر كرد، و از الله متعال خواست اين ماه مبارک را باعث خير و بركت براى همگان قرار بدهد.
در طى اين ديدار موضوعات مربوط به اعمال مشترک خليجى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
در اين استقبال دكتر مساعد بن محمد العيبان وزير دولت و عضو مجلس وزيران، و دكتر ابراهيم بن عبد العزيز العساف وزير امور خارجه حضور داشتند.
// انتهاى پيام //
14:31 LOCAL TIME 11:31 GMT
0009