رئیس دولت فلسطین حمله تروریستی به دو جایگاه پمپاژ نفت در سعودی را محکوم کرد

چهار شنبه 1440/9/10 برابر با 2019/05/15
  • Share on Google+

رام الله - 10 رمضان 1440، برابر با 15 مه 2019
رئیس دولت فلسطین حمله تروریستی به دو جایگاه پمپاژ نفت در عربستان سعودی را محکوم کرده، آن را اقدامی تروریستی و تخریبگرانه دانست که تنش را در منطقه بیشتر خواهد کرد.
محمود عباس بر همراهی ملت و دولت فلسطین را عربستان سعودی تاکید کرده، ابراز اطمینان نمود که دولت سعودی این بحران را با اقتدار و اراده پشت سر خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد که این حملات تنها سعودی را هدف نگرفته، بلکه به دنبال به خطر انداختن ثبات در کل منطقه است، و خواستار مقابله جهانی قاطعانه با این اقدامات جنایتکارانه شد.
// انتهای پیام //
17:23 LOCAL TIME 14:23 GMT
0017