توزيع وعده هاى غذايى رمضانى در استان هاى "المهره" ، "حضرموت" و "ابين" يمن توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

چهار شنبه 1440/9/10 برابر با 2019/05/15
  • Share on Google+

يمن - 10 رمضان 1440هـ برابر با 15 مه 2019م - واس
مركز امداد رسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 1.224 وعده غذايى رمضانى را در استان "المهره" يمن ، 1.836 وعده غذايى رمضانى را در استان "حضرموت" يمن و 1.224 وعده غذايى رمضانى در استان "ابين" يمن را توزيع كرد.
اين پروژه ها در چارچوب، حمايت هميشگى عربستان سعودى از مردم يمن در زمينه هاى مختلف از آنجمله امنيت غذايى، صورت مي گيرد.
// انتهاي پيام //
22:11 LOCAL TIME 19:11 GMT
0019