توزيع 1.200 تن خرما در شهرك "الشعيب" در استان "الضالع" يمن توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

چهار شنبه 1440/9/10 برابر با 2019/05/15
  • Share on Google+

رياض - 10 رمضان 1440هـ برابر با 15 مه 2019م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 1.200 تن خرما را ميان آوارگان و خانواده هاى فقير در شهرك "الشعيب" در استان "الضالع" يمن توزيع كرد.
اين پروژه ها در چارچوب، حمايت هميشگى عربستان سعودى از مردم يمن در زمينه هاى مختلف از آنجمله امنيت غذايى، صورت مي گيرد.
// انتهاي پيام //
22:13 LOCAL TIME 19:13 GMT
0022