توزيع سبد هاى غذايى رمضانى در استان "خيبر بختون" پاکستان توسط مركز امداد ملك سلمان

چهار شنبه 1440/9/10 برابر با 2019/05/15
  • Share on Google+

رياض - 10 رمضان 1440هـ برابر با 15 مه 2019م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليات هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 3.000 سبد غذائى رمضانى را در شهرستان هاى "ابردير" ، "شترال" و "بونير" در استان "خيبر بختون" پاکستان توزيع كرد.
اين پروژه در چارچوب خدمات انسانى عربستان سعودى به مردم پاکستان است.
// انتهاى پيام //
22:14 LOCAL TIME 19:14 GMT
0023