حمله موشكى نيروهاى ملى يمن به شورشيان حوثى در استان "البيضاء"

چهار شنبه 1440/9/10 برابر با 2019/05/15
  • Share on Google+

بيضاء - 10 رمضان 1440 هـ برابر با 15 مه 2019 م - واس
نيروهاى ملى يمن و مقاومت ملى ديروز تجمعى از شورشيان حوثى مورد حمايت ايران در استان "البيضاء" يمن را با حمله موشکى مورد هدف قرار دادند.
بر اساس گزارش سايت رسمى وزارت دفاع يمن "سبتمبر": نيروهاى ملى يمن و مقاومت ملى ديروز طى يک عمليات موشكى تجمعى از شورشيان حوثى در منطقه "قربه" شهرستان "زاهر" را مورد هدف قرار دادند، در اثر اين حمله سه نفر از شورشيان حوثى كشته، و تعداد ديگرى هم زخمى شدند.
// انتهاى پيام //
22:16 LOCAL TIME 19:16 GMT
0027