ديدار آل جابر با سفير خادم حرمين شريفين در اتريش

چهار شنبه 1440/9/10 برابر با 2019/05/15
  • Share on Google+

رياض - 10 رمضان 1440 هـ برابر با 15 مه 2019 م - واس
آقاى محمد بن سعيد آل جابر سفير خادم حرمين شريفين در يمن و سرپرست عمومى كشورمان در برنامه توسعه و بازسازى يمن ديروز در مقر اين برنامه در رياض با شاهزاده عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم حرمين شريفين در اتريش ديدار كرد.
در طى اين ديدار طرفين موضوعات مهم و مشترک را بررسى كردند، و همچنين مسئولان برنامه توسعه و بازسازى يمن يک گزارش تصويرى در باره فعاليتهاى اين برنامه در يمن ارائه دادند.
// انتهاى پيام //
22:17 LOCAL TIME 19:17 GMT
0028