ديدار الجبير با سفير آمريکا در كشورمان

چهار شنبه 1440/9/10 برابر با 2019/05/15
  • Share on Google+

جده - 10 رمضان 1440هـ برابر با 15 مه 2019م - واس
استاد "عادل بن أحمد الجبير" وزير مشاور دولت در امور خارجه و عضو شوراى وزيران، امروز در دفتر خود در شهر "جده" با آقاى "جون ابى زيد" سفير آمريكا در كشورمان وهيئت همراهش ديدار كرد.
در اين ديدار روابط مشترك ميان دو كشور مورد بررسى قرار گرفت.
آقاى "جمال بالخيور" مدير كل بخش وزارت امور خارجه كشورمان در منطقه مكه مكرمه در اين ديدار حضور داشت.
// انتهاى پيام //
22:35 LOCAL TIME 19:35 GMT
0031