توزيع سبد هاى غذايى رمضانى در جبل لبنان توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

سهشنبه 1440/9/16 برابر با 2019/05/21
  • Share on Google+

جبل لبنان - 16 رمضان 1440هـ برابر با 21 مه 2019م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوتانه ملك سلمان، ديروز 1.637 سبد غذايى رمضانى را ميان فقيران در استان جبل لبنان در لبنان توزيع كرد
// انتهاي پيام //
21:19 LOCAL TIME 18:19 GMT
0018