وزارت خارجه فلسطین خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی در مورد حفاریهای صهیونیستها در فلسطین شد

سهشنبه 1440/9/16 برابر با 2019/05/21
  • Share on Google+

رام الله – 16 رمضان 1440، برابر با 21 مه 2019
وزارت خارجه فلسطین از سازمانها و مجامع بین المللی درخواست کرد به مسئولیت قانونی و اخلاقی خود در مقابل حفاریهای مستمر رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی عمل کرده، کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی این موضوع تشکیل دهد.
در بیانیه این وزارت در مورد مشارکت باستان شناسان و شخصیتهای علمی بین المللی در این جنایت هشدار داده شده است، چرا که باعث محاکمه و زیر سوال رفتن پرونده علمی آنان می شود، و از موزه ها و موسسات باستان شناسی بین المللی درخواست شده است در مورد آثار باستانی که توسط اشغالگران عرضه می شود احتیاط کرده، از پذیرش قطعات دزدیده شده از فلسطین خودداری نمایند.
وزارت خارجه فلسطین تاکید کرده است که حفاریها و سرقت آثار باستانی فلسطین نقض آشکار قوانین بین المللی و معاهده لاهه مربوط به سال 1954 است که خارج کردن قطعات باستانی توسط صهیونیستها از سرزمینهای اشغالی را ممنوع می داند.
// انتهای پیام //
21:22 LOCAL TIME 18:22 GMT
0021