توزيع سبد هاى غذايى رمضانى در استان شبيلى در سومالى توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

سهشنبه 1440/9/16 برابر با 2019/05/21
  • Share on Google+

شبيلى - 16 رمضان 1440هـ برابر با 21 مه 2019م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 200 سبد غذايى رمضانى را در استان شبيلى در سومالى توزيع كرد.
اين پروژه ها در چارچوب، حمايت هميشگي عربستان سعودي از مردم سومالى در زمينه هاى مختلف از آن جمله امنيت غذايى، صورت مي گيرد.
// انتهاي پيام //
21:44 LOCAL TIME 18:44 GMT
0025