توزيع سبد هاى غذايى رمضانى در شهر صور لبنان توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

چهار شنبه 1440/9/17 برابر با 2019/05/22
  • Share on Google+

صور - 17 رمضان 1440هـ برابر با 22 مه 2019م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 740 سبد غذايى رمضانى را در شهر صور در جنوب لبنان توزيع كرد.
اين پروژه ها در چارچوب، حمايت هميشگي عربستان سعودي از مردم لبنانى در زمينه هاي مختلف از آنجمله امنيت غذايي، صورت مي گيرد.
// انتهاي پيام //
21:11 LOCAL TIME 18:11 GMT
0022