بازداشت سه نفر فلسطينى در استان بيت لحم توسط نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى

چهار شنبه 1440/9/17 برابر با 2019/05/22
  • Share on Google+

بيت لحم - 17 رمضان 1440 هـ برابر با 22 مه 2019 م - واس
نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى امروز سه نفر فلسطينى در استان بيت لحم را بازداشت كردند.
بر اساس گزارش منابع محلى در بيت لحم: نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى با هجوم به منزل: "محمد و شادى ابو هدروس"، و "وسام الشوابكه"، ساكنان اردوگاه "الدهيشه" واقع در جنوب بيت لحم آنها را باز داشت كردند.
در همين زمينه، تعداد زيادى از نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى به اردوگاه "الدهيشه" حمله كردند، و ميان آنها و جوانان فلسطينى ساكن در اين اردوگاه درگيرى به وجود آمد، و نيروهاى اين رژيم اشغالگر به طرف جوانان شليک كردند، و در اثر آن دو تن از آنها زخمى، و به بيمارستان منتقل شدند.
// انتهاى پيام //
21:13 LOCAL TIME 18:13 GMT
0024