بریتانیا سنگ اندازی های شورشیان حوثی در مسیر کمک رسانی بین المللی در یمن را محکوم کرد

چهار شنبه 1440/9/17 برابر با 2019/05/22
  • Share on Google+

لندن - 17 رمضان 1440 هـ برابر با 22 مه 2019 م – واس
دولت بریتانیا، امروز سنگ اندازی های شورشیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران در مسیر کمک رسانی بین المللی در یمن را محکوم کرد.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا، دخالت شورشیان حوثی در امور برنامه های کمک رسانی به نیازمندان در یمن را شدیدا محکوم نموده گفت " این دخالت باید متوقف گردد".
این مقام دولت بریتانیا همچنین در بیانیه رسمی، بر ایستادگی کشورش در کنار برنامه جهانی غذا در خصوص بررسی موضوع تعلیق کمک ها در مناطق تحت تسلط حوثی تاکید نمود.
// انتهای پیام //
21:40 LOCAL TIME 18:40 GMT
0027